Cape Mark

Vi utför alla typer av markarbeten

Vi erbjuder engagerade människor och tuffa maskiner som får jobben gjorda. Vi är välkända på marknaden och brukar ofta omnämnas som ”CAPE – det innovativa företaget - som löser det mesta ”.

Markarbeten & helhetslösningar

På Cape Mark så erbjuder vi helhetslösningar på maskintjänster, uthyrning av containrar, grundläggning, husgrunder, från avtäckning av tomten, ingrävning av vatten och avlopp, dränering, grundläggning och dagvatten till isolerad och färdiggjuten platta.
Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi också erbjuda ett inflyttningsklart hus, insådd gräsmatta och asfalterad garageuppfart. Vi utför all slags markplanering och schaktning och vi är diplomerade för anläggning av små avlopp. Här nedan hittar du mer om vårt markerbjudande.
Vi utför alla typer av markarbeten

CAPE Mark utför alla typer av markarbeten

Behöver du riktigt effektiv hjälp med dina markarbeten som t ex husgrunder eller garage, husrivningar, plattsättning, stödmurar, brunnar, avlopp, dränering, anläggning av grön- eller parkeringsytor så har du kommit rätt.

Dessutom erbjuds maskintransporter, last- och lossningstjänster, tak- och snöskottning och erbjuder även försäljning av matjord och kutterspån. Cape Mark är en erfaren och innovativ entreprenör med resurser som passar både den lilla och stora uppdragsgivaren.

Scroll to Top