Markarbeten i Skellefteå

Cape Mark

Vi erbjuder engagerade människor och tuffa maskiner som får jobben gjorda. Vi är välkända på marknaden och brukar ofta omnämnas som ”CAPE – det innovativa företaget - som löser det mesta ”.

Markarbeten & helhetslösningar i Skellefteå

Cape Mark är ett markentreprenadföretag med sin bas i Skellefteå. Vi utför alla typer av markarbeten åt företag, BRF och privatpersoner. Cape Mark är en erfaren och innovativ entreprenör med resurser som passar både den lilla och stora uppdragsgivaren.

Vi hjälper dig med alla typer av markarbeten såsom husgrunder eller garage, husrivningar, plattsättning, stödmurar, brunnar, avlopp, dränering, anläggning av grön- eller parkeringsytor. Vid grundläggning hjälper vi till med allt från avtäckning av tomten, ingrävning av vatten och avlopp till isolerad och färdiggjuten platta.

Cape Mark utför alla typer av markarbeten

Vi utför all slags markplanering och schaktning, sår in gräsmattor och färdigställer asfalterade garageuppfarter. Vi är diplomerade för anläggning av små avlopp.

Vi erbjuder även maskintjänster och uthyrning av lastväxlarflak, maskintransporter, last- och lossningstjänster, tak- och snöskottning samt försäljning av matjord och kutterspån.

Våra olika kompetenser