Markarbeten

Markarbeten och anläggning i Skellefteå

Cape Mark i Skellefteå har egen maskinpark för alla typer av gräv-, anläggning- och markarbeten så som dränering, schaktning, utgrävning av husgrund och markplanering. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av alla typer av markjobb.

Markarbeten och markförberedelser

Bygga om, bygga till eller bygga nytt?

I de flesta fall behöver det göras någon form för mark- & anläggningsarbete inför byggstart. Vilken typ och omfattning beror på beskaffenheten på plats. Kostnader för markarbete varierar beroende på omfattningen.

Dränering husgrund

Har du fukt i din källare eller suterrängvåning?

Känns källaren kall? Har det börjat lukta gammalt? Har färgen börjat flagna från väggarna?
Då kanske det är dags att dränera om ditt hus.

Varför ska man dränera sin husgrund?

Syftet med att dränera sitt hus är att leda bort vatten från huset så huset håller sig torrt och friskt i många år framöver. Vi på Cape Mark har lång erfarenhet av dräneringsarbete och utför dräneringsarbete i Skellefteå med omnejd.

Stenläggning

Vill du skapa en mer trivsam utemiljö vid ditt hus? Vi utför stenläggning i Skellefteås närområde.

En stensatt garageuppfart, trädgårdsgång, uteplats eller entrépassage – vi hjälper dig med stenläggningen. Vi har mångårig erfarenhet och hjälper dig till bästa möjliga resultat.

Enskilt avlopp

Om du inte kan ansluta till kommunalt avlopp är alternativet att ansluta din fastighet till enskilt avlopp. Vill du installera ett eget avlopp måste du ha tillstånd från Skellefteå Kommun innan arbetet kan påbörjas.

Vi på Cape Mark hjälper dig med hela processen från att göra en provgrop, ansöka om tillstånd och slutligen gräva och montera ditt enskilda avlopp. Vi är diplomerade för anläggning av små avlopp.

Vill du läsa mer kring om vad som gäller runt enskilda avlopp i Skellefteå Kommun hittar du information här.

Vad kostar det att etablera ett enskilt avlopp?

Det är förstås beroende av olika faktorer, men en grov uppskattning är att det ligger på 130 000 – 160 000 kr.

Markplanering i Skellefteå

Har du byggt nytt, byggt om eller vill du bara göra markplanering av din tomt för att anlägga en färdig gräsmatta eller insåning av gräsmatta. Vi hjälper dig även med förberedning för asfaltering av uppfart eller liknande. Vill du endast ha hjälp med att planera marken på din tomt? Då kan vi lämna marken färdigplanerad så kan du själv färdigställa med det ytskikt du önskar.

Behöver du hjälp med exempelvis markarbete, dränering, grävning av enskilt avlopp, stenläggning eller markplanering är vi rätt partner för dig.