CAPE Mark

Om Cape Mark

CAPE Marks affärsidé är att erbjuda helhetslösningar inom markanläggning. Att vara en innovativ entreprenör till både små och stora uppdragsgivare.

Övriga företag i CAPE-familjen är:

CAPE Energi – Där vi erbjuder borrning för bergvärme, lösullsisolering, pålning samt borrning för vattenbrunn. 2019 tillkom även en ny medlem i CAPE-familjen – CAPE Park. I detta bolag sköter, utvecklar och anlägger vi utemiljöer där kunderna är både privata och offentliga fastighetsägare.