Gjutning av husgrund

Husgrunder

När man bygger ett hus eller en byggnad behöver man förbereda marken för att sedan ställa huset på en husgrund. Att anlägga en husgrund själv kan vara svårt då det är många moment och det behövs viss maskinell utrustning som alla inte har. Vi hjälper dig gärna med din grundläggning. Vi har erfarenhet av hela processen, från start till färdiggjuten platta. Våra kunder finns främst i Skellefteås närområde och är allt från stora företag, BRF till privatpersoner.

Grundläggning i Skellefteå

Olika typer av grundläggning

Det finns flera typer av grundläggning när du ska anlägga din husgrund: Krypgrund, platta på mark, källargrund och plintgrund. Att gjuta en platta på mark är den klart vanligaste formen för grundläggning för isolerade konstruktioner. Möjligheten att isolera ordentligt samt att grunden är fuktsäker gör den till den mest populära metoden.

Eftersom anläggningsytan mot marken blir så stor så minskar även risken för sättningar. Betongplattan består i grova drag av kantelement, cellplast, armering, golvvärme och betong. Vilken husgrund man väljer beror dels på markens förutsättningar, dels på vilken typ av hus man ska bygga.

Husgrunder 1

Står du i startgroparna för bygge av garage, hus, sommarstuga eller attefallshus?

Vare sig du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt är det viktigt att innan byggstart göra en markundersökning för att är det viktigt att ha koll på alla förutsättningarna och markens beskaffenhet, så därför bör man göra en markundersökning för att få koll på markens förutsättningar. Innan man kommer till själva grundläggningen schaktas grunden ut och återfylls med markförstärkande bärlager.

Läs mer om vad som gäller för attefallshus här.